30/03/2023 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái quá

Tác giả: Trần Tuấn Sĩ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2019 20:33

 

Đã yêu nhiều còn yêu nhiều quá
Khiến tim đành rệu rã, đắm chìm
Không phải do tim va vào đá
Mà tình chứa chật quá buồng tim
2007

Nguồn: Em ơi vững niềm tin (thơ), Trần Tuấn Sĩ, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Sĩ » Thái quá