25/01/2022 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa lại giăng mưa

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2013 10:48

 

Mùa lại giăng mưa, gió lại tìm
Gió mưa vây hãm, một chiều em
Một tầm ngăn cách không chim cá
Cả đến thời gian cũng nhận chìm
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Mùa lại giăng mưa