30/03/2023 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu múa của thiên nga
백조의 춤

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2013 17:43

 

Nguyên tác

무모한 짓이다.
사람이 백조의 흉내를 내다니
(백조가 보면 얼마나 우스울까?)
하지만 발끝으로 서서 가볍게
두 팔로 날개짓하는
저 부드러운 움직임,
하얀 넋을 보여주는
저 꾸며낸 몸짓,
저것은 백조가 흉내낼 수 없는
사람의 놀이 아닌가

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Với động tác vụng về
người bắt chước thiên nga
(Điều đó thật buồn cười
nếu thiên nga nó thấy)
Nhưng nhẹ đứng mũi chân
chuyển động thật êm mềm
vẫy cánh bằng hai tay
Điệu bộ mỹ miều kia
thể hiện lòng trong trắng
Trò chơi ấy của người
thiên nga không thể học
Vở balê "Hồ thiên nga" của Traikovski
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Điệu múa của thiên nga