21/10/2021 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương tứ
涼思

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 01:09

 

Nguyên tác

客去波平檻,
蟬休露滿枝。
永懷當此節,
倚立自移時。
北斗兼春遠,
南陵寓使遲。
天涯占夢數,
疑誤有新知。

Phiên âm

Khách khứ ba bình hạm,
Thiền hưu lộ mãn chi.
Vĩnh hoài đương thử tiết,
Ỷ lập tự di thì.
Bắc Đẩu[1] kiêm xuân viễn,
Nam Lăng[2] ngụ sứ trì.
Thiên nhai chiêm mộng số,
Nghi ngộ hữu tân tri.

Dịch nghĩa

Khách đã đi rồi, sóng bên mạn thuyền cũng bình lặng
Ve đã ngừng kêu, sương đọng đầy trên cành cây
Đương lúc này tôi mãi mãi nhớ nhung
Đứng tựa trong một lúc
Bắc Đẩu xa vời cũng như mùa xuân
Nam Lăng người bạn sao chậm không thấy tới
Ở nơi góc trời này chỉ biết đoán mò đoán mộng
Chắc đã có bạn mới rồi chăng

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sóng lặng khách rời xa
Sương cành ve bặt ca
Tiết trời xui tưởng nhớ
Chốc lát đứng lân la
Bắc Đẩu xuân xa khuất
Nam Lăng xứ chậm qua
Chân trời đành bói mộng
Ngỡ bạn có "người ta"
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Ở đây chỉ người đang được thương nhớ.
[2] Đất nay là huyện Vu Hồ ở phía nam tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Lương tứ