09/08/2022 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng A. Nêxin

Tác giả: Đào Cảng - Đào Văn Cảng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2015 20:04

 

(Tác giả "Những người thích đùa")

Họ bắt anh hàng chục năm tù
Chỉ vì anh là tác giả "thích đùa"
Ai mà biết anh đùa hay thật
Chỉ có anh và những thằng có tật
Và chúng tôi là hiểu nhau thôi

Anh thì đau để sáng tạo tiếng cười
Chúng tôi đọc để cười ra nước mắt
Người ta cười đâu hẳn đã là vui
Tưởng vui đấy mà lòng thì quặn thắt

Tác giả "Những người thích đùa"
Bị mười năm kết án
Chỉ vì anh là kẻ đã gây cười
Nhưng tiếng cười không thể nào giam hãm
Cười trăm kiểu thì có trời mà cấm
Cấm cười mồm ta cười mũi xem sao
Nguồn: Đào Cảng, Tuyển tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Cảng » Tặng A. Nêxin