06/12/2021 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc giang xuân cảm
曲江春感

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 06:30

 

Nguyên tác

江頭日暖花又開,
江東行客心悠哉。
高陽酒徒半凋落,
終南山色空崔嵬。
聖代也知無棄物,
侯門未必用非才。
一船明月一竿竹,
家住五湖歸去來。

Phiên âm

Giang đầu nhật noãn hoa hựu khai,
Giang đông hành khách tâm du tai!
Cao Dương tửu đồ bán điêu lạc,
Chung Nam sơn sắc không thôi ngôi.
Thánh đại dã tri vô khí vật,
Hầu môn vị tất dụng phi tài.
Mãn thuyền minh nguyệt nhất can trúc,
Gia tại Ngũ Hồ quy khứ lai.

Dịch nghĩa

Ở đầu sông nắng ấm hoa lại nở
Khách đi sông về hướng đông lòng buồn rầu
Nửa số bạn nhậu ở Cao Dương nay đã xác xơ và lưu lạc
Dáng núi Chung Nam vẫn cao chót vót
Đã biết ở triều đình không ai là vật bỏ đi
Thì ở cửa quan đâu có dùng kẻ bất tài
Trên thuyền đầy ánh trăng sáng, với một cần câu trúc
Về lại nhà ở Ngũ Hồ

Bản dịch của Hải Đà

Đầu sông nắng ấm nở hoa vàng
Khách bước sang sông luống ngỡ ngàng
Bạn rượu quê xưa chừ thất tán
Núi đồi làng cũ bóng mênh mang
Khó quên vật mọn trong đời thánh
Há chọn kẻ thường chốn cửa quan
Cần trúc thuyền trăng đêm sáng tỏ
Ngũ Hồ trở lại sống bình an.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Khúc giang xuân cảm