01/10/2020 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 1
昔年今日到崑崙其一

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 22:24

 

Nguyên tác

甘棠廿四樹陰蘩,
山色濤聲徹曉昏。
嘗得天涯無限況,
昔年今日到崑崙。

Phiên âm

Cam đường trấp tứ thụ âm phồn,
Sơn sắc đào thanh triệt hữu hôn.
Thường đắc thiên nhai vô hạn huống,
Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn.

Dịch nghĩa

Hai mươi bốn cây bàng rủ bóng um tùm,
Suốt từ sáng đến tối, mắt nhìn màu núi, tai nghe tiếng sóng.
Được thưởng thức cảnh tượng vô hạn ở chốn chân trời,
Ngày này năm trước đến Côn Lôn.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Rườm rà hăm bốn cụm bàng non
Chiều sớm màu son sóng biển dồn
Ngắm cảnh thiên nhai chừng chửa chán
Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 5 (90), 2008, tr.3-11

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 1