29/11/2021 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ồ, anh nhớ em da diết làm sao!
Ach, wie sehn ich mich nach dir

Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Nước: Đức
Đăng bởi sabina_mller vào 07/06/2008 14:03

 

Nguyên tác

Ach, wie sehn ich mich nach dir,
Kleiner Engel! Nur im Traum,
Nur im Traum erscheine mir!
Ob ich da gleich viel erleide,
Bang um dich mit Geistern streite
Und erwachend atme kaum.
Ach, wie sehn ich mich nach dir,
Ach, wie teuer bist du mir,
Selbst in einem schweren Traum.

Dịch nghĩa

Ồ, anh nhớ em da diết làm sao, thiên thần nhỏ bé!
Chỉ trong mơ
(em) chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi!
Dù anh có đau khổ nhiều,
(anh) vẫn giận dỗi doạ nạt em với những linh hồn
Và khi tỉnh giấc không còn thở nữa.
Ồ, anh nhớ em da diết làm sao,
Ồ, em đối với anh quí báu biết chừng nào,
ngay cả trong một cơn mơ nặng nề.

Bản dịch của hieusol

Anh nhớ em, thiên thần nhỏ bé
Mà sao em chỉ hiện trong mơ
Khiến lòng anh đau xót thẫn thờ
Giận em để linh hồn tan vỡ
Khi tỉnh giấc, anh như ngừng thở
Bởi nhớ em da diết điên cuồng
Em chính là ngọc báu anh tham
Ngay cả trong một cơn mộng khổ.
(Dự án dịch thơ của TV)
(Dự án dịch thơ của TV)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Johann Wolfgang von Goethe » Ồ, anh nhớ em da diết làm sao!