05/07/2022 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Thường trưng quân
寄常徵君

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 11:26

 

Nguyên tác

白水青山空復春,
徵君晚節傍風塵。
楚妃堂上色殊眾,
海鶴階前鳴向人。
萬事糾紛猶絕粒,
一官羈絆實藏身。
開州入夏知涼冷,
不似雲安毒熱新。

Phiên âm

Bạch thuỷ thanh sơn không phục xuân,
Trưng quân vãn tiết bạng phong trần.
Sở phi đường thượng sắc thù chúng,
Hải hạc giai tiền minh hướng nhân.
Vạn sự củ phân do tuyệt lạp,
Nhất quan ky bạn thực tàng thân.
Khai châu nhập hạ tri lương lãnh,
Bất tự Vân An độc nhiệt tân.

Dịch nghĩa

Nước trắng núi xanh không có vẻ xuân,
Tuổi già rồi ông quan này mới dính vào cảnh gió bụi.
Gái Sở trong tiệc đẹp khác với các cô khác,
Và là con hạc biển trước thềm hướng về người mà hót.
Có vạn việc túi bụi nên không còn lo luyện thuốc,
Một chức quan trói buộc, đó là nơi ẩn thân.
Ở Khai Châu khi vào mùa hè biết mát hay lạnh,
Chứ không giống như ở Vân An đợt oi bức mới này.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nước bạc, non xanh vắng vẻ xuân
Tuổi già lăn lộn với phong trần
Gái xinh trong tiệc khoe nhan sắc
Hạc bể bên thềm hót chủ nhân
Việc bận thì giờ đâu luyện thuốc?
Quan sang, ngày tháng dễ yên thân
Châu Khai hè tới trời còn mát
Không quá nồng như ở huyện Vân
(Năm 766)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Thường trưng quân