19/09/2021 08:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Quảng Trị tỉnh
過廣治省

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:20

 

Nguyên tác

兩關南過入南中,
入到明良自不同。
山海只疑齊近利,
屨裳還想魏餘風。
孤城坐鎮千林勢,
沙渚平連一水空。
傳道六龍近巡幸,
美川宮外又新宮。

Phiên âm

Lưỡng quan nam quá nhập nam trung,
Nhập đáo Minh Lương tự bất đồng.
Sơn hải chỉ nghi Tề cận lợi,
Lũ thường hoàn tưởng Nguỵ dư phong.
Cô thành toạ trấn thiên lâm thế,
Sa chử binh liên nhất thuỷ không.
Truyền đạo lục long cận tuần hạnh,
Mỹ Xuyên cung ngoại hựu tân cung!

Bản dịch của Tuấn Sinh

Vào nam, hai cửa ải vừa qua,
Vào đến Minh Lương thấy lạ ra.
Nhặt nhạnh lợi Tề non bể sẵn,
Sẻn so tục Ngụy dép xiêm xưa.
Khu rừng bát ngát tòa thành chắn,
Bãi cát mênh mang mặt biển xa.
Nghe nói sáu rồng vừa ngự tới,
Cung vua sẵn đó lại cung vua!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Quá Quảng Trị tỉnh