09/08/2022 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bái biệt gia miếu
拜別家廟

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 14:56

 

Nguyên tác

作客誰無戀紫桑,
登程今我拜祠堂。
顯揚未說他年事,
且幸詩書福蔭長。

Phiên âm

Tác khách thuỳ vô luyến tử tang,
Đăng trình kim ngã bái từ đường[1].
Hiển dương vị thuyết tha niên sự,
Thả hạnh thi thư phúc ấm[2] trường.

Dịch nghĩa

Làm khách quê người ai mà chẳng lưu luyến quê hương
Trước khi lên đường vào bái lạy ở nhà thờ tổ tiên
Chưa nói đến chuyện vinh hiển ngày sau
Mừng thay phúc ấm thi thư lâu dài mãi mãi

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đi xa ai chẳng nhớ quê hương,
Trước lúc ra đi lạy từ đường.
Chớ nói hiển vinh, chuyện năm khác,
Thi thư phúc ấm hãy nên mừng.
Nguyên chú: Do được sung làm Cống cử vì thế lên đường tới Kinh. Thơ làm ngày 14 tháng 6.
Gia miếu 家廟 là nhà thờ riêng trong một họ.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Nhà thờ tổ tiên.
[2] Điều may mắn tốt lành con cháu được hưởng, do công ơn ông cha để lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Bái biệt gia miếu