03/02/2023 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tưởng rằng trong đạo mẹ cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:07

 

Tưởng rằng trong đạo mẹ cha,
Con trai, con gái cũng là một thương.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tưởng rằng trong đạo mẹ cha