03/02/2023 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt
送別

Tác giả: Vương Kiều Hồng - 王嬌紅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2021 23:13

 

Nguyên tác

綠葉陰濃花正稀,
聲聲杜宇勸君歸。
相如千里悠悠去,
不道文君淚濕衣。

Phiên âm

Lục diệp âm nùng hoa chính hy,
Thanh thanh đỗ vũ khuyến quân quy.
Tương Như thiên lý du du khứ,
Bất đạo Văn Quân lệ thấp y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bóng cây xanh rậm hoa thưa,
Đỗ quyên kêu gọi chàng chưa về nhà.
Tương Như ngàn dặm chơi xa,
Văn Quân áo lệ nhạt nhoà, biết chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiều Hồng » Tống biệt