19/01/2022 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vỉ ruồi lốm đốm là con ma ép bốn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 09:58

 

Vỉ ruồi lốm đốm là con ma ép bốn[1],
Tiếng rít như lợn là thằng thần sấm ép trăm linh năm[2].
Ép gì thì ép,
Thần gì thì thần.
Năm mươi tư chiếc,
Tao ép dưới chân.
Tao còn đang đợi ép thần một trăm!
Bài ca dao này nói về chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ngày 29 và 30-6-1966, Hà Nội bắn rơi 6 máy bay Mỹ, ngày 26-12-1966 bắn rơi chiếc thứ 54.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Máy bay chiến đấu F-4 Phantom của không quân Mỹ.
[2] Máy bay F-105 Thunderchief của không quân Mỹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vỉ ruồi lốm đốm là con ma ép bốn