14/05/2021 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiều ông
樵翁

Tác giả: Tưởng Cát - 蔣吉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 17:03

 

Nguyên tác

獨入深山信腳行,
慣當驅虎不曾驚。
路旁花發無心看,
惟見枯枝刮眼明。

Phiên âm

Độc nhập thâm sơn tín cước hành,
Quán đương khu hổ bất tằng kinh.
Lộ bàng hoa phát vô tâm khán,
Duy kiến khô chi quát nhãn minh.

Dịch nghĩa

Một mình với chân đất đi len lỏi vào núi rừng sâu,
Đã quen xua đuổi hổ chưa từng sợ hãi.
Bên đường có hoa nở không thèm xem,
Chỉ khi thấy cành cây khô là mắt mở sáng hết cỡ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi một mình vào rừng chân đất
Hổ quen rồi đuổi chẳng hề kinh
Bên đường hoa nở coi khinh
Cành khô mà thấy, mắt nhìn sáng trưng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Cát » Tiều ông