27/10/2020 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây đa đôi

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 01:07

 

Rễ buông cổ thụ lá non tươi
Hai gốc sao mà một ngọn thôi?
Cây được gần nhau còn quấn quýt
Trách gì trai gái cứ thành đôi!
Cao Bằng, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Cây đa đôi