19/01/2021 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 14:13

 

Ai về Kẻ Rậy[1], nhắn chị hàng thừng
Thừng buôn có lỗ, xin đừng quên nhau
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Làng có nghề đúc nồi và đánh thừng ở Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về Kẻ Rậy, nhắn chị hàng thừng