07/08/2020 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đó đây xa lạ chi nhau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:41

 

Đó đây xa lạ chi nhau,
Một sông cá lội, một bàu chim ăn.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đó đây xa lạ chi nhau