24/09/2021 12:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:20

 

Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy,
Con cá trong chậu khôn liếc lỡ trừng.
Ngày xưa kia em bảo anh đừng,
Thương làm chi đặng đó, nửa chừng lại thôi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con chim trong lồng khôn bay lỡ nhảy