20/09/2020 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em như quả bí trên cây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2015 18:03

 

Em như quả bí trên cây,
Đang tay mẹ ngắt, những ngày còn non.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em như quả bí trên cây