06/06/2023 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuông chùa ngân thêm

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:34

 

Tiếng chuông xa đã tắt,
sao còn vọng trong đêm.
Lẽ nào hương cỏ mật,
rủ chuông chùa ngân thêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chuông chùa ngân thêm