25/09/2023 14:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 2
感舊送新春之作其二

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 07:47

 

Mới biết vị đời chua lẫn ngọt,
Mà xem phép tạo nắng thì mưa.
Tri âm đắp nửa chăn còn ngắn,
Bức vách nghe xa tiếng đã thừa.
Nếm mía vụ này ngon những ngọn[1],
Trông gương ngày nọ bẵng như tờ.
Xưa nay còn có đâu hơn nữa,
Hay những từ đây, phải thế chưa?
Tiêu đề bằng chữ Hán, có nghĩa là: Cảm năm cũ, tiễn xuân mới.

[1] Mía chính vụ vào dịp heo may, trước Tết. Sau Tết người ta “bồng gốc” làm tơi đất, bón tưới, thúc mầm cho mía lên. Tục ngữ có câu: “Mía tháng ba ngọt ra đầu ngọn”. Tháng ba, mía còn non; hoạ chăng còn sót lại chút mía măng, ăn chẳng ra gì. “Nếm mía vụ này ngon những ngọn” là nếm mía vào tháng mía trái vụ. “Nếm mía vụ này ngon những ngọn” là nếm mía vào tháng mía trái vụ. Tác giả dùng hình ảnh này để tả nỗi quá lứa lỡ thì của người con gái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Cảm cựu tống tân xuân chi tác kỳ 2