07/08/2020 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu Nghị truyền thư
柳毅傳書

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 24/07/2010 17:25

 

Nguyên tác

相逢話了不相歡,
管得傷心上馬鞍。
桐野雲深紅日墓,
洞庭天遠碧波寒。
數聲鴈字緘愁去,
一幅龍巾拭淚看。
此後定成雲雨約,
恩情如海水漫漫。

Phiên âm

Tương phùng thoại liễu bất tương hoan,
Quản đắc thương tâm thượng mã an.
Đồng Dã[1] vân thâm hồng nhật mộ,
Động Đình[2] thiên viễn bích ba hàn.
Sổ thanh nhạn tự giam sầu khứ,
Nhất bức long cân thức lệ khan[3].
Thử hậu định thành vân vũ ước,
Ân tình như hải thuỷ man man.

Dịch nghĩa

Gặp nhau, nói xong câu chuyện rồi không được cùng nhau vui vẻ,
Mối thương tâm phải mang lên ngựa mà đi.
Nơi Đồng Dã mây ùn, mặt trời hồng xẩm tối,
Hồ Động Đình trời thẳm, màu sóng biếc lạnh lùng.
Vài tiếng chữ nhạn buộc mối sầu mà bay đi,
Một bức khăn rồng đẫm lệ mở ra xem.
Ước mây mưa sau này mà thành được,
Ân tình như nước biển lai láng chứa chan.

Bản dịch của Quách Tấn

Cặn kẽ lời trao bận bịu tình,
Lên yên thêm quặn mối sầu đoanh.
Hồng hoen nắng xế mây Đồng Dã,
Biếc lạnh trời xa sóng Động Đình.
Tiếng nhạn mang theo sầu diệu vợi,
Lệ rồng mở đọc giấy mong manh.
Một mai kiếp vẹn nguyền vân vũ,
Biển ngấm ân tình bát ngát xanh.
Liễu Nghị người đời Đường, thi hỏng, về nhà. Đến Đồng Dã thấy một thiếu phụ chăn dê, dáng hình tiều tuỵ đón lại nói: “Thiếp là con gái út vua Động Đình, bị nhà chồng phụ rẫy, nên thân phải chịu cảnh gió sương. Muốn đưa tin về vua cha, mong chàng giúp đỡ.” Liễu Nghị nhận thư đưa đến Động Đình. Long vương cảm tạ tặng nhiều châu báu. Sau Liễu Nghị đến Quảng Lăng, cưới người họ Lư làm vợ. Nhân đem việc tao ngộ ngày xưa kể lại, thì ra vợ chính là người đã nhờ chàng đưa thư.

Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 102
[1] Địa danh chưa xác định.
[2] Hồ nổi tiếng có cảnh đẹp ở Hồ Nam.
[3] Khi mở thư ra xem, bức khăn rồng của vua cha đầy lệ (QT).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Liễu Nghị truyền thư