29/10/2021 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Động Đình mộc lạc Sở thiên cao)
無題(洞庭木落楚天高)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 04:29

 

Nguyên tác

洞庭木落楚天高,
眉黛猩紅涴戰袍。
澤畔有人吟不得,
秋波渺渺失离騷。

Phiên âm

Động Đình mộc lạc Sở thiên cao,
My đại tinh hồng uyển chiến bào.
Trạch bạn hữu nhân ngâm bất đắc,
Thu ba diểu diểu thất “Ly tao”.

Bản dịch của Phan Văn Các

Động Đình lá rụng dưới trời cao
Mày kẻ, máu tươi vấy chiến bào
Bờ vực, có người ngâm chẳng được
Sóng thu mờ mịt hết "Ly tao"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Động Đình mộc lạc Sở thiên cao)