08/02/2023 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXIV (Tâm hồn anh em không sao yêu nổi)
XXIV (Je ne t’aime pas pour que ton esprit)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/09/2022 16:34

 

Nguyên tác

Je ne t’aime pas pour que ton esprit
Puisse être autrement que tu ne peux être
Ton songe distrait jamais ne pénètre
Mon cœur anxieux, dolent et surpris.

Ne t’inquiète pas de mon hébétude,
De ces chocs profonds, de ma demi-mort;
J’ai nourri mes yeux de tes attitudes,
Mon œil a si bien mesuré ton corps,

Que s’il me fallait mourir de toi-même,
Défaillir un jour par excès de toi,
Je croirais dormir du sommeil suprême
Dans ton bras, fermé sur mon être étroit…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tâm hồn anh em không sao yêu nổi
Có thể nào anh hãy khác được không
Giấc mơ phân tâm anh không nhập lòng
Tim lo lắng, buồn và em ngơ ngẩn.

Đừng có phiền lòng vì em lẩn thẩn,
Cú sốc nặng này, chết nửa thân em;
Mắt hoa lên vì anh đối với em,
Mắt em lượng tính thân hình anh đó,

Nếu em phải chết là do anh đó,
Rồi có ngày em quá tải trước anh,
Nghĩ rằng em đang say giấc mộng lành
Vòng tay anh, khoá thân em thật chặt...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » XXIV (Tâm hồn anh em không sao yêu nổi)