21/05/2022 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu đẹp đẽ
Szép ősz

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2020 19:52

 

Nguyên tác

Ki, ki bátran a szabadba!
Oly szoros e fal között!
Tavaszunk egy fúvalatra
Íme, íme visszajött!

Mily vidám a csermely tánca,
Lejtve a zöld sík felé,
Mintha többé téli lánca
Soha nem rettentené. -

A kökörcsin újra bátor,
A letiprott fű dagad;
És fölöttünk a mennysátor
Gyolcs felhőket szárogat.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Ai nấy đều mạnh dạn đi tự do
Bốn bức tường này sao mà chật chội
Mùa xuân ta chỉ một vòng xoay
Đây, này đây, nó vừa trở lại

Điệu nhảy của suối nhỏ vui sao
Nó trượt theo mặt phẳng xanh rười rượi
Dường như xích mùa đông đứt tuột
Chẳng bao giờ còn đe doạ được ai

Thu mẫu đơn lại mạnh bạo ra hoa
Cỏ bẹp gí sẽ trồi lên mạnh mẽ
Bên trên chúng ta lều bạt bầu trời
Làm khô những đám mây nhung mượt
1862
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Mùa thu đẹp đẽ