10/02/2023 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em chẳng có gì mới mẻ với anh đâu”
“I’ve nothing else - to bring, you know”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi doume_totrami vào 12/07/2007 05:34

 

Nguyên tác

I’ve nothing else - to bring, You know
So I keep bringing These-
Just as the Night keeps fetching Stars
To our familiar eyes-

Maybe, we shouldn’t mind them-
Unless they didn’t come-
Then - maybe, it would puzzle us
To find our way Home -

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Em chẳng có gì mới mẻ để cho anh.
Cho nên em mang cho anh Những Thứ Đấy--
Như Đêm đưa những Ngôi Sao
Tới đôi mắt chúng mình—

Có thể, chúng ta không ngần ngại chúng—
Trừ khi chúng không đến với ta—
Và- có thể, chúng khiến mình bối rồi
Không tìm thấy đường về Nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Em chẳng có gì mới mẻ với anh đâu”