03/03/2021 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Mã thuỷ hoàn đạo trung Trúc chi từ
白馬水還道中竹枝詞

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:23

 

Nguyên tác

牆頭赤棗杵兒斑,
打棗竿長二十拳。
塞北紅裙爭打棗,
江南白苧怯穿蓮。

Phiên âm

Tường đầu xích tảo xử nhi ban,
Đả tảo can trường nhị thập quyền.
Tái bắc hồng quần tranh “Đả tảo[1]”,
Giang Nam “Bạch trữ[2]” khiếp xuyên liên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu tường táo đỏ sào dài,
Chày vằn trẻ đập đến hai mươi quyền.
Quần hồng “Đả tảo” bắc phương,
Ca “Bạch trữ”, hái sen nhường Giang Nam.
Sông Bạch Mã ở huyện Bạch Mã, nay thuộc An Dương, bắc tỉnh Hà Nam.

[1] Tên một điệu khúc dân gian tại Hà Bắc.
[2] Tên ca từ vùng Giang Nam thường hát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Bạch Mã thuỷ hoàn đạo trung Trúc chi từ