27/09/2022 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lệnh Hồ lang trung
寄令狐郎中

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2008 18:17

 

Nguyên tác

嵩雲秦樹久离居,
雙鯉迢迢一紙書。
休問梁園舊賓客,
茂陵秋雨病相如。

Phiên âm

Tung vân Tần[1] thụ cửu ly cư,
Song lý điều điều nhất chỉ thư.
Hưu vấn Lương Viên[2] cựu tân khách,
Mậu Lăng[3] thu vũ bệnh Tương Như.

Dịch nghĩa

Đã lâu ngày xa cách đám mây núi Tung, hàng cây đất Tần
Xin gửi một tờ thư theo đôi cá chép đến nơi xa xôi
Thôi đừng hỏi thăm đến người khách xưa ở đất Lương Viên
Đang ngoạ bệnh trong cơn mưa thu như Tương Như ở đất Mậu Lăng

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây Tần mây núi mãi ly cư
Tin tức xa vời một lá thư
Chớ hỏi Lương Viên người khách cũ
Mậu Lăng mưa gió khổ Tương Như
Lệnh Hồ lang trung tức Lệnh Hồ Đào, năm Đại Trung thứ hai chiêu bái Khảo công lang trung.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tức Tần Xuyên.
[2] Tên đất ở hướng đông nam huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam ngày nay. Đây là nơi Lương Hiếu Vương đời Hán thường đến du ngoạn.
[3] Tên đất, ở hướng đông bắc huyện Đông Bình, tỉnh Thiểm Tây. Đời Hán, Tư Mã Tương Như về dưỡng bệnh ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ký Lệnh Hồ lang trung