04/07/2022 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư thư hỉ
村居書喜

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi thanh86 vào 08/02/2011 06:33

 

Nguyên tác

紅橋梅市曉山橫,
白塔樊江春水生。
花氣襲人知驟暖,
鵲聲穿樹喜新晴。
坊場酒賤貧猶醉,
原野泥深老亦耕。
最喜先期官賦足,
經年無吏叩柴荊。

Phiên âm

Hồng kiều Mai thị[1] hiểu sơn hoành,
Bạch tháp Phàn giang xuân thuỷ sinh.
Hoa khí tập nhân tri sậu noãn,
Thước thanh xuyên thụ hỉ tân tình.
Phường trường tửu tiện bần do tuý,
Nguyên dã nê thâm lão diệc canh.
Tối hỉ tiên kỳ quan phú túc,
Kinh niên vô lại khấu sài kinh.

Dịch nghĩa

Cầu hồng ở Mai Thị bắc ngang ngọn núi lúc sáng sớm,
Ngọn tháp trắng trên sông Phàn hiện ra trong nước xuân.
Mùi hương hoa quanh người, (khiến) biết cái ấm đột ngột,
Tiếng chim hỉ thước xuyên qua cây, (làm) vui trời mới tạnh.
Chốn phường xã rượu rẻ, mặc nghèo vẫn cứ say,
Nơi đồng ruộng bùn sâu, dù già vẫn cày.
Vui nhất là thuế quan đã nộp đủ từ kỳ trước,
Suốt năm không có nha lại đến gõ cửa.

Bản dịch của Nam Long

Mai Thị cầu vồng ngang núi sớm,
Phàn Giang tháp trắng hiện sông xuân.
Bén hương mới biết trời ấm,
Nghe thước nên vui cảnh tân.
Cày bẫm ruộng sâu dầu bạc tóc,
Say nhè rượu lạt mặc thanh bần.
Mừng thay trước nộp thuế đủ,
Nha lại suốt năm chẳng đến gần.
[1] Địa danh, nay thuộc Thiệu Hưng, Chiết Giang. Tương truyền Mai Phúc 梅福 đời Hán tránh loạn Vương Mãng, đến Cối Kê, do có nhiều người nên lập thành thôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thôn cư thư hỉ