23/06/2024 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng hộc ca
鴻鵠歌

Tác giả: Lưu Bang - 劉邦

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 10:07

 

Nguyên tác

鴻鵠高飛,
一舉千里。
羽翮已就,
橫絕四海。
橫絕四海,
當可奈何!
雖有繒繳,
尚安所施!

Phiên âm

Hồng hộc cao phi,
Nhất cử thiên lý.
Vũ cách dĩ tựu,
Hoành tuyệt tứ hải.
Hoành tuyệt tứ hải,
Đương khả nại hà!
Tuy hữu tăng chước,
Thượng an sở thi!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hồng hộc bay cao,
Mỗi lần vạn dặm.
Lông cánh đã đủ,
Bay xa bốn biển.
Bay xa bốn biển,
Không biết làm sao!
Dù có cung tiễn,
Cũng chẳng thể nào!
Hồng hộc là một loài chim rất giỏi bay, tục gọi là ngỗng trời.

Cao Tổ lập Lưu Doanh 劉盈 con của Lã hậu 呂后 làm thái tử nhưng sau thấy là người nhu nhược nên khi ốm nặng, biết không qua khỏi muốn đổi lập Như Ý 如意 con của Thích phu nhân làm thái tử. Lã hậu biết ý mời được 4 hiền sĩ (Thương Sơn tứ hạo 商山四皓) phò trợ cho con mình. Cao Tổ vời Thích phu nhân và bảo: “Ta muốn đổi lập thái tử, nhưng nó (chỉ Lưu Doanh) đã có được Thương Sơn tứ hạo phò tá, lông cánh đã đủ, thế khó lay chuyển, Lã hậu đã là chủ của người rồi”. Nói xong than dài một tiếng, Thích phu nhân lo lắng khôn nguôi. Sau đó Cao Tổ mời Thích phu nhân múa một điệu nước Sở, tự mình gảy đàn hát bài ca này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Bang » Hồng hộc ca