03/07/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trở lại Hào Đề

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2014 22:04

 

Trời đen mây mùa lũ
Sóng duềnh ngọn cỏ khô
Khúc mưa chiều luân vũ
Đề xuống câu nhấp nhô

Hàng tre non úa lá
Thu chưa kịp sang mùa
Ta như con cò lả
Lạc bóng Hào Đề xưa
Nguồn: Ngan ngát mùa xưa (thơ), Trịnh Bửu Hoài, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Trở lại Hào Đề