29/11/2021 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc thơ tứ tuyệt của Đỗ Mục

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2008 08:10

 

Kích gãy, cát vùi tham vọng lớn
Ngàn năm xanh mãi một Trường Giang
Chợt buồn nhẩm lại Dương Châu mộng
Khuôn mặt thi nhân lặng trước đèn
17.1.2007

Nguồn: Cõi lặng, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khoa Điềm » Đọc thơ tứ tuyệt của Đỗ Mục