27/06/2024 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc thơ tứ tuyệt của Đỗ Mục

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 08:10

 

Kích gãy, cát vùi tham vọng lớn
Ngàn năm xanh mãi một Trường Giang
Chợt buồn nhẩm lại Dương Châu mộng
Khuôn mặt thi nhân lặng trước đèn
17.1.2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khoa Điềm » Đọc thơ tứ tuyệt của Đỗ Mục