21/06/2021 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường”

Tác giả: Thân Nhân Trung - 申仁忠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 05/09/2012 22:10

 

Phiên âm

Tiên gia trì quán thuỷ hồi hoàn
Hải thượng Bồng[1] hồ nhãn giới khoan
Hồng ủng định hoa vân sắc mị
Thanh lai mạch lũng vũ thanh hàn
Phụng tiên đại hiếu quần phương ngưỡng
Tích khánh phi cơ vạn thế an
Bồi tụng tiểu thần tương tấn phú
Bất tài nan nghĩa tục bằng đoàn[2]

Dịch nghĩa

Quán các bên ao của nhà tiên, nước bọc quanh co
Tựa cõi Bồng Lai trên biển, tầm mắt rộng mở
Màu hồng trùm bên bờ hoa sắc mây tươi đẹp
Sắc xanh kề nơi ruộng lúa, tiếng mưa rơi lạnh lùng
Bậc đại hiếu thờ phụng tổ tiên, người người kính ngưỡng
Cơ nghiệp lớn do tích phúc mà có, vạn đời bình yên
Tiểu thần này bồi tòng, dâng lên bài thơ
Song bất tài nghĩ khó nối theo cánh chim bằng cao vút

Bản dịch của Lâm Giang

Quán các bên đầm nước chảy dài
Mở mang tầm mắt tựa Bồng Lai
Bờ hoa nở đỏ, mây tươi sắc
Bên ruộng lúa xanh, mưa lạnh rơi
Thờ phụng tổ tiên, người hiếu kính
Lớn lao cơ nghiệp, vững muôn đời
Tiểu thần theo giá, dâng lời phú
Thiển nghĩ bất tài, thật khó noi
Kiến Thuỵ là tên một nhà thờ tổ tiên nhà Lê tại Lam Sơn, Thanh Hoá.

Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000
Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000
[1] Tức Bồng Lai, tương truyền là hòn đảo trên biển, nơi có tiên ở. Trong văn thơ, thường dùng để chỉ nơi tiên ở, cảnh tiên đẹp.
[2] Chim bằng tung cánh vút bay lên. Sau thường dùng chữ này để chỉ sự phấn đấu vươn lên tiền trình xa rộng. Thiên Tiêu dao du của Trang Tử có viết: “Bằng chi tỉ ư nam minh dã, thuỷ kích tam thiên lý, đoàn phù dao nhi thượng giả cửu vạn lý” (Chim bằng đến biển nam, nước sóng sánh ba nghìn dặm, vung cánh vút theo gió lốc mà lên chín vạn dặm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thân Nhân Trung » Phụng hoạ ngự chế “Hạnh Kiến Thuỵ đường”