19/01/2022 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Mai kiều ngoạn nguyệt
尋梅橋玩月

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 13:46

 

Nguyên tác

一水盈盈隔世塵,
小橋穩著好尋春。
舊時姑射還無恙,
今夜姮娥亦可人。
虹影波光相蕩蕩,
冰魂玉魄總精神。
人間此景誰描得?
借與詩翁為寫真。

Phiên âm

Nhất thuỷ doanh doanh cách thế trần,
Tiểu kiều ổn trước hảo tầm xuân.
Cựu thời Cô Xạ hoàn vô dạng,
Kim dạ Hằng Nga diệc khả nhân.
Hồng ảnh ba quang tương đãng đãng,
Băng hồn ngọc phách tổng tinh thần.
Nhân gian thử cảnh thuỳ miên đắc,
Tá dữ thi ông vị tả chân.

Dịch nghĩa

Dòng nước lâng lâng cách biệt cõi đời,
Chiếc cầu nhỏ vững vàng, tiện cho việc tìm thú choi xuân.
Vị thần núi Cô Xạ ngày xưa vẫn còn khoẻ mạnh,
Ả Hằng Nga đêm nay trở thành người đáng yêu.
Bóng cầu vồng và ánh nước lồng vào nhau sóng sánh,
Hồn băng, phách ngọc rất mực diệu kỳ.
Cảnh này, người đời ai mà vẽ được,
Hãy cho nhà thơ mượn để miêu tả chân thực.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Đào Phương Bình

Dòng nước xinh xinh cách cõi trần,
Nhịp cầu nho nhỏ dạo tìm xuân.
Xưa thần Cô Xạ đang còn mạnh,
Nay ả Hằng Nga cũng dễ thân.
Ánh nước bóng cầu đua sóng sánh,
Hồn băng phách ngọc rất tinh thần.
Khuôn gương, người tục tay khôn vẽ,
Mượn đến nhà thơ để tả chân.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Tầm Mai kiều ngoạn nguyệt