04/12/2021 12:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân du Thục
送人遊蜀

Tác giả: Mã Đái - 馬戴

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/12/2016 08:40

 

Nguyên tác

別离楊柳陌,
迢遞蜀門行。
若聽清猿後,
應多白髮生。
虹霓生棧道,
風雨雜江聲。
過盡愁人外,
煙花是錦城。

Phiên âm

Biệt ly dương liễu mạch,
Điều đệ Thục môn hành.
Nhược thính thanh viên hậu,
Ưng đa bạch phát sinh.
Hồng nghê sinh sạn đạo[1],
Phong vũ tạp giang thanh.
Quá tận sầu nhân ngoại,
Yên hoa thị Cẩm Thành[2].

Dịch nghĩa

Chia tay trên con đường trồng dương liễu,
Để đi (trên con đường) xa xôi, nhiều đổi thay trước cửa xứ Thục.
Có thể là sau khi nghe tiếng hú trong trẻo của vượn,
Tóc bạc sẽ sinh ra nhiều.
Cầu vồng vắt qua đường lát bằng ván,
Gió mưa lẫn vào âm thanh sẵn có trên sông.
Bỏ qua hết thảy những điều làm người ta buồn,
Chỗ sương khói vương bên muôn loài hoa đó chính là Cẩm Thành.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia tay trên đường trồng dương liễu
Xứ Thục đường thay đổi xa xôi
Sau khi nghe vượn hú rồi
Người ta có thể da mồi tóc tơ
Cầu vồng bảy màu phô sạn đạo
Gió mưa thêm huyên náo tiếng sông
Bỏ qua hết thẩy điều buồn
Cẩm Thành sương khói hoa đương đón chào.
Thục là tên nước thời Xuân Thu, nay trong tỉnh Tứ Xuyên.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993
[1] Con đường lát ván xuyên qua những chỗ rừng núi hiểm trở không thể đắp đường đất.
[2] Tên gọi khác của Thành Đô, nay là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Đái » Tống nhân du Thục