16/01/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỏ thắm
Merah Kesumba

Tác giả: M. H. Lukman Njoto

Nước: Inđônêxia
Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2013 21:40

 

Nguyên tác

Darah Lumumba Merah Kesumba
darah Lumumba Merah Kesumba
Konggo!
laparmu lapar kami
laparmu lapar kita
lapar revolusi

Darah Lumumba Merah Kesumba
darah Lumumba Merah Kesumba
Konggo!

revolusimu revolusi kami
revolusimu revolusi kita
revolusi dunia

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Máu Lumumba đỏ thắm
Máu Lumumba đỏ thắm
Cônggô!
Niềm khát khao của các bạn
Cũng là niềm khát khao của chúng tôi
Cùng với các bạn
Chúng tôi khát khao cách mạng

Máu Lumumba đỏ thắm
Máu Lumumba đỏ thắm
Cônggô!

Cách mạng của các anh
Cũng là cách mạng của chúng tôi
Và chúng ta có chung:
Cách mạng thế giới
1961
Nguồn: Thơ Inđônêxia, NXB Văn học, 1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » M. H. Lukman Njoto » Đỏ thắm