29/03/2023 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai vũ
梅雨

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 06:58

 

Nguyên tác

梅實迎時雨,
蒼茫值晚春。
愁深楚猿夜,
夢斷越雞晨。
海霧連南極,
江雲暗北津。
素衣今盡化,
非為帝京塵。

Phiên âm

Mai thực nghinh thì vũ,
Thương mang trị vãn xuân.
Sầu thâm Sở viên dạ,
Mộng đoạn Việt kê thần.
Hải vụ liên Nam cực,
Giang vân ám Bắc Tân.
Tố y kim tận hoá,
Phi vi đế kinh trần.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Quả mai đợi gió mùa mưa
Cuối xuân gặp tiết lại vừa xanh tươi
Đêm nghe vượn Sở, ngậm ngùi
Nghe gà Việt gáy sớm mai mộng tàn
Biển liền Nam cực khí lan
Bắc Tân bến tối dưới làn mây trôi
Ngày nay áo trắng ố rồi
Phải đâu vì bụi ở nơi đế thành
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Mai vũ