29/10/2020 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2014 20:16

 

Từ trống canh năm khói toả mù
Tiếng gà, tiếng chó, tiếng chim gù
Tiếng bồ đổ thóc trên sân nắng
Tiếng giã chày chân tiếng cối ù
1943
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Sáng