29/06/2022 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tuất thập nhất nguyệt thập tứ nhật hoạ Phạm Ái Hoa tiên sinh tửu diên ngâm biệt nguyên vận
甲戌十一月十四日和范愛花先生酒筵吟別原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 00:51

 

Nguyên tác

今夕相逢酒一杯,
驪歌一曲又相催。
春城此後思君處,
佳草成吟積滿堆。

Phiên âm

Kim tịch tương phùng tửu nhất bôi,
Ly ca nhất khúc hựu tương thôi.
Xuân thành thử hậu tư quân xứ,
Giai chương thành ngâm tích mãn đôi.

Dịch nghĩa

Đêm nay gặp nhau, uống với nhau một chén rượu
Bài ca ly biệt lại vang lên giục giã
Rồi sau đấy kinh thành là nơi về sau tôi nhớ đến ông
Những bài thơ hay, làm xong chất đầy thành chồng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chiều nay gặp gỡ mừng say
Ðã nghe khúc nhạc chia tay réo lời
Phú Xuân từ đấy nhớ người
Thơ làm chất đống đọc hoài thành ngâm
Nguyên chú: "Tiên sinh Hà Nội nhân Phạm học bộ thượng thư chi thúc" 先生河內人范學部尚書之叔 (Ông Phạm Ái Hoa là người Hà Nội, chú ruột ông họ Phạm thượng thư bộ học).
Giáp Tuất tức năm 1934.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Giáp Tuất thập nhất nguyệt thập tứ nhật hoạ Phạm Ái Hoa tiên sinh tửu diên ngâm biệt nguyên vận