05/07/2022 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tình
春情

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:34

 

Nguyên tác

青樓曉日珠簾映,
紅粉春粧寶鏡催。
已厭交懽憐枕席,
相將遊戲遶池臺。
坐時衣帶縈纖草,
行即裙裾掃落梅。
更道明朝不當作,
相期共鬥管弦來。

Phiên âm

Thanh lâu hiểu nhật châu liêm ánh
Hồng phấn xuân trang bảo kính thôi
Dĩ yếm giao hoan liên chẩm tịch
Tương tương du hí nhiễu trì đài
Toạ thì y đới oanh tiêm thảo
Hành tức quần cư tảo lạc mai
Cánh đạo minh triêu bất đương tác
Tư yêu cộng đấu quản huyền lai.

Dịch nghĩa

Nắng sớm chiếu trên rèm ngọc nơi lầu xanh,
Gương quý thôi thúc việc son phấn trang điểm cho ngày xuân.
Đã chán chung vui nên thương cho gối chiếu,
Sắp cùng rong chơi quanh ao và đài.
Lúc ngồi cỏ mịn vương vào vạt áo,
Khi đi gấu quần quét trên hoa mại rụng.
Nói thêm ngày mai đừng làm thế nữa,
Yêu cầu riêng có sáo và đàn cùng đua tài.

Bản dịch của Hải Đà

Lầu xanh nắng sớm rực rèm châu
Xuân điểm soi gương dục phấn màu
Tiếc gối chăn chung chừ đã chán
Thích ao hồ dạo dắt dìu nhau
Tà vương cỏ mịn khi ngồi nghỉ
Quần động mai rơi lúc bước mau
Nhắn nhủ ngày mai đừng thế nhỉ
Sáo đàn mời mọc đến vui lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Xuân tình