09/12/2021 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vườn

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 07:00

 

Tặng vườn vải chín quê tôi

Vườn quê nhỏ bé thôi
Có núi thấp, có bể vơi
Học ai ngâm vịnh "tiều vài chú"
Đèo một đèo hai, đứng lại ngồi.

Vườn vải xưa kia đầy oan trái
Vòng xoay dâu bể biết đầy, vơi?
Ai gọi, hay mùa thu đến gọi
Cá động đầu phao, cá cợt người?
8-1989

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Vườn