22/09/2021 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày hạnh phúc

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/07/2011 16:59

 

Thôi em, ngày đã cạn
Thôi em chiều đã say
Ngày vui bên bè bạn
Sống cho hết một ngày

Dòng sông không bồi không lỡ
Tình anh không chết bao giờ
Ngày vui đong đầy hạnh phúc
Lời ca hoá thành câu thơ

Thôi em, mời uống cạn
Thôi em, tình đắm say
Ngày vui, ngày hạnh phúc
Thuỷ chung cạn ly này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Ngày hạnh phúc