01/07/2022 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tổ quốc
Отечество

Tác giả: Rimma Kazakova - Римма Казакова

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 13/08/2018 14:27

 

Nguyên tác

Отечество, работа и любовь —
вот для чего и надобно родиться,
вот три сосны, в которых — заблудиться
и, отыскавшись,— заблудиться вновь.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tổ quốc, việc làm và tình yêu
là ba thứ, ai ra đời đều có cả
chỉ ba thứ - mà ai cũng dễ sai,  
dù tìm thấy, lại bước sai, lạc lối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rimma Kazakova » Tổ quốc