13/12/2019 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tổ quốc
Отечество

Tác giả: Rimma Kazakova - Римма Казакова

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 13/08/2018 14:27

 

Nguyên tác

Отечество, работа и любовь —
вот для чего и надобно родиться,
вот три сосны, в которых — заблудиться
и, отыскавшись,— заблудиться вновь.

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương)

Tổ quốc, việc làm và tình yêu
là ba thứ, ai ra đời đều có cả
chỉ ba thứ - mà ai cũng dễ sai,  
dù tìm thấy, lại bước sai, lạc lối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rimma Kazakova » Tổ quốc