01/07/2022 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài trình tri kỷ
述懷呈知己

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2021 08:46

 

Nguyên tác

鍛鍊曾經百火餘,
少年客氣未全除。
休劳已往身長在,
喜懼由來梦却如。
眼界三微思古鍳,
眼界三微思古鍳。
賓僚登路應相諒,
高也何籌幸起予。

Phiên âm

Rèn luyện từng trải qua trăm thứ lửa,
Cái khách khí thời thiếu niên chưa hẳn đã bỏ hết.
Chớ nhọc nhằn chuyện đã qua, thân còn mãi,
Mừng sợ trước nay, cũng chỉ như giấc mơ.
Trong mắt có ba điều tiêu biểu, nghĩ đến gương xưa,
Trước đén năm lần bói, xem xét binh thư.
Các bạn đồng liêu giữa đường này cần phải tin nhau,
Cao thì làm sai trù liệu được, may ra gợi cho t,ôi.

Bản dịch của Hạ Thái

Từng trải gian lao những luyện rèn,
Thiếu thời khí phách hẵn nề quen.
Nhọc nhằn ngày trước vài cơn mộng,
Kinh dị giờ này một giấc tiên.
Nghĩ đến gương xưa trông điều thiện,
Suy về tích cũ luận thư hiền.
Đồng liêu hoạn lộ cần tin cậy,
Gợi được trong ta ý thức bền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Thuật hoài trình tri kỷ