10/08/2022 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu thầm kín
Hidden love

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2021 17:31

 

Nguyên tác

I hid the love within my heart,
And lit the laughter in my eyes,
That when we meet he may not know
My love that never dies.

But sometimes when he dreams at night
Of fragrant forests green and dim,
It may be that my love crept out
And brought the dream to him.

And sometimes when his heart is sick
And suddenly grows well again,
It may be that my love was there
To free his life of pain.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em giấu tình yêu trong trái tim,
Và thắp nụ cười trong mắt em,
Khi gặp nhau để chàng không biết
Tình yêu này mãi mãi bên em.

Đêm về thỉnh thoảng chàng nằm mơ
Thấy cánh rừng thơm trải xanh mờ,
Xem như tình em về rón rén
Mang đến cho chàng cả ước mơ.

Đôi lúc chàng nghe trái tim đau
Rồi đột nhiên nhựa sống dâng trào,
Là tình của em còn ở đó
Giải thoát đời chàng khỏi niềm đau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Tình yêu thầm kín