03/02/2023 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc Châu thủ tuế kỳ 1
岳州守歳其一

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 15:02

 

Nguyên tác

夜風吹醉舞,
庭戶對酣歌。
愁逐前年少,
歡迎今歲多。

Phiên âm

Dạ phong xuy tuý vũ,
Đình hộ đối hàm ca.
Sầu trục tiền niên thiếu,
Hoan nghinh kim tuế đa.

Dịch nghĩa

Gió đêm thổi vào vũ công đang say múa,
Từ sân vào nhà, chỗ nào cũng ca hát và uống rượu không nghỉ.
Nỗi buồn của năm tháng trước còn chút ít,
Ca hát đón mừng năm tháng hiện tại nhiều hơn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đêm say đắm vũ công
Trong nhà ngoài cửa rượu nồng vui ca
Nỗi buồn năm trước đâu là
Vui năm hiện tại xem ra mới nhiều
(Năm 730)

Nhạc Châu bây giờ là một địa phương ở phía đông Động Đình Hồ tỉnh Hồ Nam. Đặc biệt nơi đây có lầu Nhạc Dương là một nơi nổi tiếng các tao nhân mặc khách thường hay lui tới. Đối diện lầu là Động Đình Hồ, phía nam gần núi Quân Sơn, có thể nhìn khắp một vùng phong cảnh.

Năm Khai Nguyên thứ 4, Trương Duyệt làm Thái thú Nhạc Châu, thường cùng các văn nhân đến lầu này ngắm nhìn phong cảnh bao la mỹ lệ, sáng tác thơ văn. Danh tiếng của lầu Nhạc Dương được thiên hạ biết đến qua bài Nhạc Dương Lâu Ký của Phạm Trọng Yêm đời Tống.

Thủ tuế là một phong tập của Trung Quốc từ ngày xưa, đó là vào đêm giao thừa (đại hối nhật 大晦日) mọi người tập trung ăn uống nhậu nhẹt múa hát suốt đêm không ngủ cho đến rạng sáng ngày nguyên đán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Nhạc Châu thủ tuế kỳ 1