18/09/2020 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tắm bến Hà Khê

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 01/06/2009 20:17

 

Mười năm dầu dãi, đường xa ngái,
Bây giờ về tắm bến Hà Khê.
Nhìn lên tháp cổ cao trông đợi,
Cúi xuống dòng xưa chợt ấu thơ.
Huế, ngày 8/6/2007

Nguồn:
1. Báo An ninh thế giới, cuối tháng 7/2007
2. Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khoa Điềm » Tắm bến Hà Khê