06/06/2023 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lang thang cõi ngoài

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/07/2021 08:26

 

Vó thời gian ai chụp,
đã xác xơ tháng ngày.
Lưới không gian ai bủa,
đã rã rời chân mây.
Để chân ai cô độc,
mãi lang thang cõi ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lang thang cõi ngoài