23/03/2023 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh còn lại nhịp thở - trong khi viết

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 30/04/2008 12:28

 

Không ai có quyền ăn phần không khí anh, điều mà anh
chưa nghĩ sẽ ưu tiên hoặc nhường phần
không tranh đoạt, tiếm ngôi – nhất định thế
anh đào xới
vô tận
chữ trời
độ lượng như thơ tàn khốc như thơ
bánh xe chữ dịu dàng nghiến xác
nhà thơ
nhà thơ
mở cửa đụng nhà thơ
chết ba năm còn mùi, sống một ngày thấy tủi
anh có phần không khí anh, mang nhiên bài ca, dấu
chấm chưa xuống dòng
không xuống đâu cả, anh có một phần trong tự do hơi thở

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Anh còn lại nhịp thở - trong khi viết